fbpx Maciej Harańczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Harańczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Harańczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 maja 2008 roku

Maciej Harańczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Algorithms and Software Tools for Exploration of Chemical Spaces, Charge Distributions and Solvation Effects. Application thereof to DNA Fragments”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Gutowski

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Adam Liwo, prof. dr hab. Lucjan Piela

Dyplom nr 2958.


Gdańsk, 12 czerwca 2008 r.