fbpx Katarzyna Monika Kotowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Monika Kotowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Monika Kotowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2008 roku

Katarzyna Monika Kotowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„La théorie de l´abjection dans les recherches sur la correspondance des arts sur l´exemple de l´écriture féminine en France de la charnière du XXe et XXIe siècles”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Mrozowicki

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Mateusz Malinowski, prof. UŚ, dr hab. Krzysztof Jarosz

Dyplom nr 2959.


Gdańsk, 16 czerwca 2008 r.