fbpx Aleksandra Gil-Krzewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Gil-Krzewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Gil-Krzewska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Aleksandra Gil-Krzewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Importance of lissencephaly gene lis-1 in the development of Caenorhabditis elegans germline and supression of dynein mutation lethality”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

Dyplom nr 2960.


Gdańsk, 18 czerwca 2008 r.