fbpx Mariola Jadwiga Olkowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariola Jadwiga Olkowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariola Jadwiga Olkowicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2008 roku

Mariola Jadwiga Olkowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analogi fragmentu galaniny 1-15 oraz analogi transportanu zawierające nukleozydy i zasady nukleinowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Rekowski

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kamiński, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 2963.


Gdańsk, 19 czerwca 2008 r.