fbpx Paweł Rostkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Rostkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Rostkowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 czerwca 2008 roku

Paweł Rostkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania zawartości i składu związków perfluorowanych (PFCs) w wodach z Polski, Korei i Japonii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Marek Trojanowicz

Dyplom nr 2964.


Gdańsk, 19 czerwca 2008 r.