fbpx Marek Mosakowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Mosakowski

Marek Mosakowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 maja 2008 roku

Marek Mosakowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Strategie wymazywania. Kobiece bohaterki w męskich tekstach francuskiego Oświecenia.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Grażyna Irena Borkowska-Arciuch, prof. UWr, dr hab. Aleksander Wit Labuda, prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik, prof. dr hab. Michał Mrozowicki,

Dyplom nr 525.


Gdańsk, 24 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: