fbpx Małgorzata Jarecka-Żyluk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Jarecka-Żyluk

Małgorzata Jarecka-Żyluk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2008 roku

Małgorzata Jarecka-Żyluk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Socjopedagogiczne uwarunkowania wyboru języków obcych przez dzieci i młodzież”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AP w Słupsku, dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maria Mendel, prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz

Dyplom nr 2967.


Gdańsk, 24 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: