fbpx Anna Szambowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Szambowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Szambowska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Anna Szambowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola transkrypcji i kompleksów nukleoproteinowych w regulacji inicjacji replikacji bakteriofaga λ i plazmidów λ.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Igor Konieczny, doc. dr hab. Małgorzata Łobocka

Dyplom nr 2968.


Gdańsk, 25 czerwca 2008 r.