fbpx Beata Lentas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Lentas

Beata Lentas

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Beata Lentas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tadeusz Peiper w Hiszpanii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Stanisław Jaworski

Dyplom nr 2973.


Gdańsk, 30 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: