fbpx Beata Lentas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Lentas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Lentas

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Beata Lentas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tadeusz Peiper w Hiszpanii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Stanisław Jaworski

Dyplom nr 2973.


Gdańsk, 30 czerwca 2008 r.