fbpx Barbara Synak-Radtke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Synak-Radtke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Synak-Radtke

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Barbara Synak-Radtke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O pewnych właściwościach miar splątania i kwantowych korelacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Horodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Wojciech Życzkowski, prof. dr hab. Robert Alicki

Dyplom nr 2989.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.