fbpx Agnieszka Chylewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Chylewska

Agnieszka Chylewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2008 roku

Agnieszka Chylewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i badania właściwości fizyko-chemicznych modelowych układów Cr(III) i Co(III) z biologicznie aktywnymi ligandami.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Dyplom nr 3006.


Gdańsk, 21 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 12:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: