fbpx Dagmara Urszula Budnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dagmara Urszula Budnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dagmara Urszula Budnik

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2008 roku

Dagmara Urszula Budnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka psychologiczna osób uprawiających karate.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Rychta, prof. UG, dr hab. Franciszek Makurat

Dyplom nr 2996.


Gdańsk, 21 lipca 2008 r.