fbpx Janusz Gierszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Janusz Gierszewski

Janusz Gierszewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2008 roku

Janusz Gierszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka walki ze  współczesnym terroryzmem islamskim.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Malinowski, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

Dyplom nr 3009.


Gdańsk, 28 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: