fbpx Janusz Gierszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janusz Gierszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janusz Gierszewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2008 roku

Janusz Gierszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka walki ze  współczesnym terroryzmem islamskim.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Malinowski, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

Dyplom nr 3009.


Gdańsk, 28 lipca 2008 r.