fbpx Piotr Połomski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Połomski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Połomski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2008 roku

Piotr Połomski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Relacje rodzinne a funkcjonowanie społeczne jedynaków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Recenzenci: dr hab. Danuta Borecka-Biernat, prof. UG, dr hab. Teresa Rostowska

Dyplom nr 2995.


Gdańsk, 24 lipca 2008 r.