fbpx Joanna Natasza Klimaszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Natasza Klimaszewska

Joanna Natasza Klimaszewska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2008 roku

Joanna Natasza Klimaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne uwarunkowania wrażliwości moralnej i ocen moralnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Trempała, prof. UG, dr hab. Hanna Brycz

Dyplom nr 2994.


Gdańsk, 24 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: