fbpx Danuta Olszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Danuta Olszewska

Danuta Olszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lipca 2008 roku

Danuta Olszewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Metatexteme in den Geisteswissenschaften. Typologie - Funktionalität - Stilistik

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Mazur, prof. dr hab. Józef Darski, prof. dr hab. Józef Wiktorowicz, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 530.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: