fbpx Bartłomiej Siek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartłomiej Siek

Bartłomiej Siek

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lipca 2008 roku

Bartłomiej Siek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz cesarstwa rzymskiego w księgach seweriańskich Historii rzymskiej Kasjusza Diona Kokcejana”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Iluk

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski, prof. dr hab. Juliusz Jundziłł

Dyplom nr 3020.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: