fbpx Jakub Glabiszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jakub Glabiszewski

Jakub Glabiszewski

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2008 roku

Jakub Glabiszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Idee przewodnie myśli i postawy politycznej Wilhelma Feldmana”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historii XIX i XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Koko, prof. dr hab. Michał Śliwa

Dyplom nr 3003.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: