fbpx Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Stanisław Fita

Dyplom nr 2979.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.