fbpx Wioletta Irena Majer-Szreder | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wioletta Irena Majer-Szreder | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wioletta Irena Majer-Szreder

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Wioletta Irena Majer-Szreder

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O powieściach współczesnych Jana Zachariasiewicza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: dr hab. Anna Kubale, prof. dr hab. Czesław Kłak

Dyplom nr 2977.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.