fbpx Renata Duroł | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Renata Duroł | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Renata Duroł

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Renata Duroł

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Echa powieści gotyckiej w literaturze współczesnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Martuszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz, prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Dyplom nr 2976.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.