fbpx Grzegorz Andrzej Supady | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Andrzej Supady

Grzegorz Andrzej Supady

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Grzegorz Andrzej Supady

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796). Królewiecki pisarz i myśliciel z kręgu Immanuela Kanta.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Ostrowski, prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Zientara

Dyplom nr 2981.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: