fbpx Anna Maria Najbar | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Najbar | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Najbar

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lipca 2008 roku

Anna Maria Najbar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Le langage des musiciens - étude sociolinguistique”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Kortas

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Alicja Kacprzak, dr hab. Jacek Pleciński

Dyplom nr 3015.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.