fbpx Barbara Hanna Wróblewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Hanna Wróblewska

Barbara Hanna Wróblewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2008 roku

Barbara Hanna Wróblewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Enthaltsamkeit als Form der Entsagung im literarischen Schaffen Adalbert Stifters”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Katarzyna Grzywka, prof. KUL, dr hab. Marek Jakubów

Dyplom nr 2982.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: