fbpx Jakub Michał Godziniec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jakub Michał Godziniec

Jakub Michał Godziniec

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 października 2008 roku

Jakub Michał Godziniec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Symbolika demokracji: polityka i społeczeństwo.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. DSW, dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

Dyplom nr 3028.


Gdańsk, 03 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: