fbpx Grzegorz Jacek Zieliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Jacek Zieliński

Grzegorz Jacek Zieliński

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2008 roku

Grzegorz Jacek Zieliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja pomiaru jakości obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Skalik, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3032.


Gdańsk, 03 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: