fbpx Marek Aleksiejew | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Aleksiejew | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Aleksiejew

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2008 roku

Marek Aleksiejew

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ elektrono-donorowych grup funkcyjnych i ośrodka na  właściwości spektroskopowe benzoesanu metylu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Heldt

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Wiczk, prof. PP, dr hab. Jacek Przemysław Goc

Dyplom nr 3034.


Gdańsk, 12 listopada 2008 r.