fbpx Ewa Teresa Piotrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Teresa Piotrowska

Ewa Teresa Piotrowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2008 roku

magister Biotechnologii

Ewa Teresa Piotrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Możliwości przewidywania na podstawie badań molekularnych stopnia zaawansowania i przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób z grupy mukopolisacharydoz oraz poszukiwanie nowych metod ich leczenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Michał Witt

Dyplom nr 3036.


Gdańsk, 21 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: