fbpx Dorota Maria Żurawa-Janicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Maria Żurawa-Janicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Maria Żurawa-Janicka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2008 roku

magister Biotechnologii

Dorota Maria Żurawa-Janicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział białek HtrA1 i HtrA2 w odpowiedzi na stres oksydacyjny oraz w nefrokancerogenezie estrogenozależnej u chomika syryjskiego (Mesocricetus auratus)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kazimierz Pawełczyk, prof. dr hab. Ewa Maria Bartnik

Dyplom nr 3037.


Gdańsk, 21 listopada 2008 r.