fbpx Paweł Jurek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Jurek

Paweł Jurek

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 października 2008 roku

Paweł Jurek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ewaluacja wybranych narzędzi i metod oceny oraz  diagnozy kompetencji zawodowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof. UG, dr hab. Hanna Brycz

Dyplom nr 3038.


Gdańsk, 25 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: