fbpx Wioleta Dryl | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wioleta Dryl

Wioleta Dryl

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2008 roku

Wioleta Dryl

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie audytu jako narzędzia kontroli marketingowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Barbara Żurawik

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Karwowski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3042.


Gdańsk, 28 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: