fbpx Tomasz Pedo | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Pedo | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Pedo

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2008 roku

Tomasz Pedo

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Potrzeby informacyjne inwestorów indywidualnych w świetle polityki rachunkowości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, prof. UG, dr hab. Teresa Martyniuk

Dyplom nr 3043.


Gdańsk, 28 listopada 2008 r.