fbpx Radosław Marcin Sterczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Marcin Sterczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Marcin Sterczyński

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2008 roku

Radosław Marcin Sterczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola afektu w podejmowaniu decyzji. Somatyczny marker - podpowiedź czy konsekwencja.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Kolańczyk

Recenzenci: prof. SWPS, dr hab. Tomasz Wojciech Zaleśkiewicz, prof. UG, dr hab. Hanna Brycz

Dyplom nr 3041.


Gdańsk, 28 listopada 2008 r.