fbpx Paweł Marek Mierzejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Marek Mierzejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Marek Mierzejewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2008 roku

Paweł Marek Mierzejewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej. Studium prawne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Dyplom nr 3051.


Gdańsk, 08 stycznia 2009 r.