fbpx Beata Kuna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Kuna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Kuna

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2009 roku

Beata Kuna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Własności asymptotyczne iteracji operatorów Markowa na  klasach Schattena”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Bartoszek

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Danuta Kamont, prof. dr hab. Tomasz Komorowski

Dyplom nr 3064.


Gdańsk, 09 lutego 2009 r.