fbpx Michał Edward Jaremczuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Edward Jaremczuk

Michał Edward Jaremczuk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2008 roku

Michał Edward Jaremczuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Akcesja Hiszpanii do  NATO i EWG jako konsekwencja transformacji ustrojowej po śmierci gen. Franco”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Malinowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Edward Olszewski

Dyplom nr 3065.


Gdańsk, 24 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: