fbpx Anna Kozłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Kozłowska

Anna Kozłowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2008 roku

Anna Kozłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza modyfikacji potranslacyjnych i potranskrypcyjnych w syntetycznych peptydach i oligonukleotydach metodami elektroforezy kapilarnej i spektroskopii fluorescencyjnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Mucha

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Barciszewski, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 3048.


Gdańsk, 24 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: