fbpx Joanna Nowosielska-Koźlińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Nowosielska-Koźlińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Nowosielska-Koźlińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2008 roku

Joanna Nowosielska-Koźlińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teatr poety. Sztuka dramatopisarska Jana Kasprowicza.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Popiel, prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Dyplom nr 3058.


Gdańsk, 24 lutego 2009 r.