fbpx Magdalena Przyborowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Przyborowska

Magdalena Przyborowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2008 roku

Magdalena Przyborowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sztuka aktorska Bogumiła Kobieli”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. UWr, dr hab. Tadeusz Szczepański, dr hab. Wojciech Owczarski

Dyplom nr 3059.


Gdańsk, 24 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: