fbpx Zofia Janina Krasnopolska-Wesner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zofia Janina Krasnopolska-Wesner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zofia Janina Krasnopolska-Wesner

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2008 roku

Zofia Janina Krasnopolska-Wesner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Labirynty perwersji w twórczości symbolistów rosyjskich i sztuce przełomu XIX i XX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Elżbieta Biernat

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Malej, prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak

Dyplom nr 3060.


Gdańsk, 24 lutego 2009 r.