fbpx Ewa Agnieszka Piotrów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Agnieszka Piotrów

Ewa Agnieszka Piotrów

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 stycznia 2009 roku

Ewa Agnieszka Piotrów

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Postawy rodzicielskie kobiet odbywających karę pozbawienia wolności i ich znaczenie w readaptacji społecznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Henryk Machel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UAM, dr hab. Wiesław Ambrozik

Dyplom nr 3062.


Gdańsk, 02 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: