fbpx Sylwia Magda Silska-Gembka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Magda Silska-Gembka

Sylwia Magda Silska-Gembka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2009 roku

Sylwia Magda Silska-Gembka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dobór metod rozliczania kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Danuta Dziawgo, prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Dyplom nr 3072.


Gdańsk, 02 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: