fbpx Sylwia Krajewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Krajewska

Sylwia Krajewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lutego 2009 roku

Sylwia Krajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Antroponimia gminy Banie Mazurskie po roku 1944”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. UP im. KEN, dr hab. Halina Chodurska, prof. UwB, dr hab. Lilia Citko

Dyplom nr 3076.


Gdańsk, 03 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: