fbpx Katarzyna Emilia Matwiejczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Emilia Matwiejczyk

Katarzyna Emilia Matwiejczyk

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2009 roku

Katarzyna Emilia Matwiejczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geneza i organizacja rejestrów Kozaków Zaporoskich do 1648 roku w świetle planów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski, prof. dr hab. Władysław Andrzej Serczyk

Dyplom nr 3083.


Gdańsk, 20 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: