fbpx Wojciech Krzysztof Machel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Krzysztof Machel

Wojciech Krzysztof Machel

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2009 roku

Wojciech Krzysztof Machel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„CRM jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej na  rynku autoryzowanych dealerów samochodów osobowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. PWr, dr hab. inż. Zbigniew Malara, prof. UG, dr hab. Jacek Rybicki

Dyplom nr 3087.


Gdańsk, 31 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: