fbpx Sylwia Sabina Białas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Sabina Białas

Sylwia Sabina Białas

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2009 roku

Sylwia Sabina Białas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Dyplom nr 3088.


Gdańsk, 31 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: