fbpx Michał Marek Klonowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Marek Klonowski

Michał Marek Klonowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 marca 2009 roku

Michał Marek Klonowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Juan Carlos de Borbón y Borbón i jego rola w transformacji ustrojowej w Hiszpanii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Kmieciński

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Gwiazda, prof. UŁ, dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

Dyplom nr 3092.


Gdańsk, 15 kwietnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: