fbpx Michał Grzegorz Golubiewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Grzegorz Golubiewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Grzegorz Golubiewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2009 roku

Michał Grzegorz Golubiewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sociolinguistic Aspects of Military English”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Berezowski, prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski

Dyplom nr 3097.


Gdańsk, 15 maja 2009 r.