fbpx Agnieszka Barbara Lewandowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Barbara Lewandowska

Agnieszka Barbara Lewandowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 maja 2009 roku

Agnieszka Barbara Lewandowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanism of formation of the C-terminal β-hairpin of the B3 domain of the immunoglobulin binding protein G from Streptococcus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

Recenzenci: doc. dr hab. Zofia Gdaniec, prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Dyplom nr 3095.


Gdańsk, 20 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: