fbpx Justyna Okrucińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Okrucińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Okrucińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 2009 roku

Justyna Okrucińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Das sprachliche Weltbild der lokalen Gemeinschaft der Provinz Posen 1880-1920 am Beispiel der ausgewählten Werke von Arthur Rhode”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Dyplom nr 3110.


Gdańsk, 05 czerwca 2009 r.